Dokumenty
Poniżej znajdziesz dokumenty
takie jak przyznane dla nas decyzje środowiskowe, oświadczenia,
certyfikaty oraz katalogi.
Dokumenty do pobrania
Certyfikat KZR dla TOM Elektrorecykling na rok 2024/2025
Ogólne Warunki Przewozu Towarów TOM Elektrorecykling Sp. z o.o. z dnia 6.10.2016 r.
Potwierdzenie zawarcia polisy OC
Oświadczenie ws. limitu BDO
Oświadczenie ws. przesyłania faktur drogą elektroniczną
Decyzja środowiskowa na zbieranie – Szczecin
Decyzja środowiskowa na zbieranie – Szamotuły