Nasza
infrastruktura
Dostarczamy narzędzia i wiedzę, które pozwalają na gromadzenie odpadów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Sprawnie i dla wygody pracowników. Dysponujemy zapleczem, które umożliwia nam realizowanie odbiorów praktycznie każdego rodzaju odpadów.
Twoje odpady,
nasza infrastruktura

Odpowiednia, skrojona na potrzeby obiektu infrastruktura techniczna do gromadzenia i zagęszczania odpadów to bezpieczeństwo, wygoda użytkowania oraz minimalizacja kosztów transportu.

Do obsługi odbioru odpadów wykorzystujemy pojemniki, paletopojemniki, kontenery DIN 30722 oraz prasy stacjonarne i prasokontenery przewoźne. Na potrzeby firm generujących odpady niebezpieczne podstawiamy atestowane pojemniki IBC, natomiast w przypadku obiektów generujących duże wolumeny odpadów działamy niestandardowo, oferując instalacje przemysłowych pras belujących, przenośników taśmowych i zabudowy doków.

Każda współpraca poprzedzona jest wizją lokalną mającą za zadanie weryfikację systemu gospodarowania odpadami i dobór optymalnych rozwiązań.

Twoje odpady, nasza infrastruktura
Pojemniki i kontenery
którymi dysponujemy

Prasy

Kontenery i prasokontenery

Posiadamy
w swoich zasobach
ponad
1500
kontenerów i kompaktorów
do obsługi wszystkich rodzajów odpadów

Pojemniki

Chcesz podjąć współpracę?
Skontaktuj się z nami!