Surowce wtórne
Zamiast trafiać na składowiska, odpowiednio zebrane i przetworzone surowce wtórne mogą zostać wykorzystane ponownie. Pozwala to ograniczyć pozyskiwanie surowców pierwotnych oraz ograniczyć wpływ tego procesu na środowisko.
Zobacz, jakie surowce możemy od Ciebie odebrać.
Surowce wtórne, które odbieramy
Makulatura
kartonowa, gazetowa, mieszana
Tworzywa sztuczne
folia polietylenowa
Stłuczka szklana
Pozyskujemy surowce w postaci luźniej,
zagęszczonej i zbelowanej

Wstępny przerób surowców wtórnych realizowany jest w punktach przerobu rozmieszczonych na terenie zachodniej Polski, wyposażonych w prasy belujące o potencjale przerobowym rzędu 7 000 ton miesięcznie.
Odpady opakowaniowe poddawane są procesowi sortowania na poszczególne frakcje oraz belowania. Tak przygotowane surowce kierowane są bezpośrednio do zakładów zajmujących się ich odzyskiem lub recyklingiem. Firma przejmuje na siebie odpowiedzialność za recykling surowców wtórnych od momentu ich odbioru do chwili dostarczenia do podmiotów mających status recyklera.

Nasza oferta skierowana jest do: zakładów przemysłowych, placówek handlowych, drukarń, zakładów odzysku i składowania odpadów, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, firm zajmujących się wywozem odpadów oraz prowadzących ich selektywną zbiórkę, punktów skupu surowców wtórnych.

Materiały, które odbieramy
Wytwarzasz inne odpady lub surowce? Potrzebujesz pomocy w optymalizacji związanych z nimi procesów?
Sprawdź nasze możliwości w zakresie współpracy.
Odpady przemysłowe
i elektrośmieci
Surowce
wtórne
Złom stalowy
i metale nieżelazne
Chcesz podjąć współpracę?
Skontaktuj się z nami!