Logistyka
i odbiór odpadów
Logistyka odbioru odpadów

Dobór odpowiedniej infrastruktury do gromadzenia odpadów oraz zaprojektowanie sprawnego systemu transportowego stanowią istotę dobrze działającej logistyki odbioru odpadów

Pozwala to uzyskać szereg korzyści w postaci:

  • redukcji śladu węglowego
    (skrócenie dystansów/ograniczenie liczby transportów);
  • ograniczenia operacji administracyjnych
    (redukcja liczby wystawianych dokumentów);
  • ograniczenie komunikacji na linii dostawca-odbiorca;
  • ograniczenie kosztów finansowych.

Przed rozpoczęciem współpracy zapewniamy bezpłatny audyt systemu logistyki odbioru odpadów. Dostarczamy kontenery, prasokontenery lub prasy belujące skrojone na potrzeby audytowanego obiektu.

Logistyka odbioru odpadów
Odbiór i transport odpadów

Do odbioru odpadów wykorzystujemy nowoczesne pojazdy ciężarowe z hakowym systemem załadunku.

Dysponujemy znaczną flotą transportową. Pozwala to nam zachować elastyczność i umożliwia sprawne reagowanie na częste zmiany harmonogramów w zakładach produkcyjnych.

Odbiór i transport odpadów
Bezpieczny transport z Twojego zakładu

Operacje transportowe realizowane są w systemie BDO na podstawie decyzji środowiskowych na transport odpadów.
W przypadku ładunków podlegających pod przepisy szczególne, transport odpadów odbywa się na podstawie konwencji ADR lub z wykorzystaniem systemu elektronicznego nadzoru transportu (SENT).

Organizację transportu uzgadniasz z dedykowanym opiekunem, który zaproponuje dogodne terminy i odpowiednie środki transportu.

Chcesz podjąć współpracę?
Skontaktuj się z nami!