Nowe przepisy dotyczące odpadów od 2024 r.

Nowe przepisy dotyczące odpadów: Unia Europejska dąży do zaostrzenia kontroli i ochrony środowiska

W minionym tygodniu Unia Europejska (UE) podjęła ważne kroki w kierunku zwiększenia kontroli nad gospodarką odpadami, szczególnie dotyczy to odpadów z tworzyw sztucznych. Porozumienie osiągnięte między Radą Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim zakłada szereg istotnych zmian, mających na celu ograniczenie wywozu odpadów poza granice obszaru OECD, cyfryzację procedur wewnątrz UE oraz skuteczną kontrolę nad nielegalnym handlem odpadami.

Problem globalnego rynku odpadów

Unijny rynek odpadów przez lata borykał się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza związanymi z eksportem do krajów spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W 2020 roku kraje UE wyeksportowały ponad 32,7 miliona ton odpadów, co stanowiło wzrost ilości o 75% w porównaniu do 2004 roku. Wartość tych odpadów oszacowano na 13 miliardów euro. Zmiany w przepisach mają więc na celu zarówno ochronę środowiska, jak i stymulację gospodarki obiegu zamkniętego.

Wyzwania dla recyklingu

Najczęściej wywożone odpady poza UE:

  • złom metali żelaznych i nieżelaznych,
  • odpady papieru,
  • odpady tworzyw sztucznych,
  • odpady tekstylne
  • odpady szkła.

Przetwarzanie metali i papieru nie stanowi problemu, bo branże radzą sobie z tym już obecnie bardzo dobrze i znaczne ilości odpadów są poddawane recyklingowi. Wyzwaniem jednak jest efektywne zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych i tekstyliów. Sektor przetwarzania plastiku w UE przechodzi obecnie poważne zmiany, zwiększając zawartość recyklatów w produktach i inwestując w rozwój recyklingu. Problem tekstyliów to zarówno wyzwanie technologiczne, jak i biznesowe, zwłaszcza w kontekście modelu „fast fashion”.

Trzy kierunki zmian

Zmiany w regulacjach kierują się trzema głównymi celami. Po pierwsze, wprowadzenie zakazu wywozu odpadów do krajów spoza OECD, z możliwością przyjęcia ich tylko przez kraje spełniające rygorystyczne normy środowiskowe. Po drugie, cyfryzacja i uproszczenie procedur wewnątrz UE, aby ułatwić transport odpadów do recyklingu. Po trzecie, zaostrzenie kontroli nad nielegalnym handlem odpadami poprzez zacieśnienie współpracy organów ścigania.

Podsumowanie i perspektywy

Zmiany w przepisach dotyczących transportu odpadów w UE są krokiem w dobrą stronę dla ochrony środowiska. Jednak efektywna realizacja tych zmian będzie wymagała współpracy państw członkowskich, przemysłu i społeczeństwa. Czas pokaże, czy Unia Europejska zdoła skutecznie zarządzać własnym strumieniem odpadów i jednocześnie przyczynić się do globalnych działań na rzecz redukcji zanieczyszczeń plastikowych.

Źródło: https://wyborcza.pl/7,177851,30429502,koniec-z-wywozeniem-odpadow-ue-bedzie-musiala-sama-radzic-sobie.html

Powrót