Rośnie świadomość ESG w Polsce – Wyniki badania ESG Monitor

W ostatnim badaniu ESG Monitor przeprowadzonym przez SEC Newgate, odnotowano znaczny wzrost świadomości ekologicznej w Polsce. W porównaniu z poprzednim rokiem, liczba osób deklarujących zainteresowanie zrównoważonym rozwojem (ESG) wzrosła o 13 punktów procentowych, osiągając poziom 61 procent. To bez wątpienia pozytywny krok w kierunku bardziej ekologicznie świadomego społeczeństwa.

Mimo tego znaczącego wzrostu, Polska nadal pozostaje poniżej średniej globalnej, która wynosi obecnie 67 procent. W porównaniu z liderami, takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Włochy i Kolumbia, gdzie ponad 80 procent respondentów deklaruje zainteresowanie kwestiami ESG, Polska ma jeszcze drogę do przebycia.

Jednym z kluczowych wniosków z badania jest fakt, że Polacy uznają znaczenie działań związanych z ESG. Aż 73 procent ankietowanych uważa, że przedsiębiorstwa powinny angażować się w te obszary. Jest to ważny sygnał dla firm, że społeczeństwo oczekuje od nich działań proekologicznych.

Jednakże, choć wzrosła świadomość ESG, większość Polaków nadal uważa, że krajowe działania w tym obszarze nie zmierzają w dobrym kierunku. Tylko 29 procent badanych wierzy, że Polska podąża właściwą drogą, podczas gdy aż 71 procent uważa, że zmiany nabierają złego obrotu. To wyraźnie pokazuje, że choć świadomość rośnie, istnieje duża nieufność wobec działań podejmowanych przez rząd i przedsiębiorstwa.

Kluczowym obszarem zainteresowania Polaków pozostają kwestie ekonomiczne związane z ESG. Choć rosnące koszty życia są głównym zmartwieniem dla 36 procent respondentów. Dla ankietowanych ważne jest również zapewnienie ogólnodostępnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki.

Badanie wykazało także, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na transparentność ze strony firm. Aż 68 procent respondentów uważa, że firmy powinny bardziej przejrzysto informować konsumentów i inwestorów o swoich działaniach związanych z ESG. Jednak paradoksalnie, tylko 6 procent respondentów aktywnie poszukuje takich informacji, a 89 procent wyraża nieufność wobec tego, co firmy mówią na temat swojego zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, choć Polska poczyniła pewne postępy w dziedzinie świadomości ESG, nadal istnieją wyzwania do pokonania. Firmy muszą działać bardziej przejrzysto, dostarczać rzetelnych informacji i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby zdobyć zaufanie społeczeństwa. Tylko wtedy Polska może rzeczywiście stać się liderem w globalnej transformacji ku bardziej zrównoważonemu przyszłości.

Źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rosnie-swiadomosc-ekologiczna-Polakow-ale-daleko-nam-do-swiatowych-liderow-8627107.html

Powrót