System kaucyjny w Polsce – wdrożenie coraz bliżej!

Już za rok o tej porze będziemy świadkami ogromnych zmian. Będąc świadomym rosnącego problemu zanieczyszczenia środowiska, przygotowujemy się do wdrożenia systemu kaucyjnego, który w naszym kraju zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Nowe regulacje mają na celu motywowanie konsumentów do zwrotu zużytych opakowań, zmniejszając ilość odpadów i promując recykling.

System kaucyjny to innowacyjny mechanizm, który nakłada na konsumentów dodatkową opłatę (kaucję) przy zakupie produktów w wybranych opakowaniach. Kaucja jest zwracana, gdy opakowanie zostaje oddane do punktu zbiórki. Głównym celem jest promowanie recyklingu, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz poprawa ochrony środowiska.

Od 2025 roku, producenci będą zobligowani do osiągania minimalnych poziomów zbiórki opakowań, które wzrosną w kolejnych latach w następujący sposób:

  • 77% za 2025 rok
  • 81% za 2026 rok
  • 84% za 2027 rok
  • 87% za 2028 rok
  • 90% za 2029 rok i kolejne lata.

Sklepy detaliczne zostaną zaangażowane w pobieranie i zwracanie kaucji, fizyczny odbiór opakowań od konsumentów, logistykę oraz współpracę z operatorem systemu kaucyjnego.

System kaucyjny będzie zdecentralizowany, dając przedsiębiorcom możliwość powołania własnych podmiotów zajmujących się zbiórką opakowań. Konsument będzie mógł zwrócić opakowanie w dowolnym punkcie zbiórki bez konieczności okazywania dowodu zakupu.

Nowe regulacje stawiają przed producentami, importerami, właścicielami marek oraz sklepami szereg wyzwań i obowiązków. Wymagane będą zmiany w opakowaniach, zarządzanie płynnością finansową, a także współpraca pomiędzy operatorem systemu kaucyjnego a pozostałymi stronami. Jednak uczestnictwo w systemie kaucyjnym otwiera również szereg nowych szans, m.in. analiza danych ze zbiórki opakowań, zmiana strategii biznesowej czy pojawienie się nowych potencjalnych możliwości współpracy.

Polska stawia kolejny krok w stronę zrównoważonego rozwoju, a wprowadzenie systemu kaucyjnego to kolejny kamień milowy w drodze do bardziej ekologicznego społeczeństwa. Przedsiębiorcy, klienci i cała branża muszą być gotowi na te zmiany, które przyniosą korzyści przede wszystkim dla środowiska.

Źródła:

https://www.pwc.pl/pl/artykuly/system-kaucyjny-w-polsce.html

https://www.prawo.pl/biznes/system-kaucyjny-opakowan-od-stycznia-2025-r,522206.html

Powrót