Unijne Rozporządzenie Bateryjne – restrykcyjne przepisy dotyczące baterii i ich wpływu na środowisko

Unijne Rozporządzenie Bateryjne, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542, które zostało przyjęte 12 lipca 2023 roku, przynosi liczne zmiany w związku z produkcją, etykietowaniem i recyklingiem baterii. Te przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom i minimalizację negatywnego wpływu zużytych baterii na środowisko. Przewiduje się, że większość przepisów zacznie obowiązywać od 18 lutego 2024 roku, a przepisy dotyczące utylizacji wejdą w życie 18 sierpnia 2025 roku.

Najważniejsze zmiany, jakie przynosi to rozporządzenie, to:

  1. Cyfrowy paszport baterii: Rozporządzenie wprowadza cyfrowy paszport baterii, który określa wpływ danej baterii na środowisko, takie jak jej ślad węglowy. To narzędzie pomoże konsumentom dokonywać bardziej świadomych wyborów.
  2. Cele zbierania zużytych baterii: Producentów zobowiązuje się do osiągnięcia określonych celów zbierania zużytych baterii przenośnych i baterii z lekkich środków transportu. Do końca 2027 roku mają zbierać 63% zużytych baterii, a do końca 2030 roku 73%. Co do baterii z lekkich środków transportu, cele wynoszą odpowiednio 51% do końca 2028 roku i 61% do końca 2031 roku.
  3. Substancje pochodzące z recyklingu: Baterie przemysłowe oraz akumulatory będą musiały zawierać określone substancje pochodzące z recyklingu na wskazanym poziomie, takie jak kobalt, ołów czy lit. To ma wspierać bardziej zrównoważoną produkcję baterii.
  4. Bezpieczeństwo, trwałość i żywotność: Rozporządzenie wprowadza bardziej restrykcyjne zasady dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i żywotności baterii. Chce się w ten sposób zapewnić wyższą jakość produktów.
  5. Etykietowanie baterii: Producentów zobowiązuje się do etykietowania baterii, informując konsumentów o komponentach baterii i zawartości materiałów z recyklingu. Wprowadzenie etykiet ma na celu zwiększenie przejrzystości na rynku. Wymogi etykietowania zaczną obowiązywać najpóźniej w 2026 roku.
  6. Stosowanie kodu QR: Rozporządzenie przewiduje także wprowadzenie kodu QR na opakowaniach baterii. To narzędzie ułatwi identyfikację i śledzenie baterii.

Rozporządzenie Bateryjne ma na celu uwzględnienie całego cyklu życia baterii, włączając w to produkcję, etykietowanie, użytkowanie i recykling. Przepisy te mają obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, co ma zapewnić spójność i jednolitość w całym obszarze wspólnego rynku. Wdrożenie tych zmian ma na celu poprawę jakości baterii, zwiększenie ich recyklingu oraz ograniczenie wpływu na środowisko. Oczekuje się, że te nowe przepisy przyczynią się do bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do technologii baterii w Europie.

Źródła:

https://www.prawo.pl/biznes/unijne-rozporzadzenie-bateryjne-co-sie-zmieni,522817.html

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nowe-rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-w-sprawie-baterii-i-zuzytych-baterii

Powrót