Aktualności z konferencji PRECOP 28: Świat bez emisji – czas na przyspieszenie

5 października br. miała miejsce druga edycja konferencji PRECOP, która stanowi ważne wydarzenie cykliczne w przygotowaniach do corocznych Szczytów Klimatycznych. Tegoroczna konferencja zgromadziła ekspertów, przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy, aby omówić najważniejsze kwestie związane z walką ze zmianami klimatycznymi i dążeniem do zrównoważonej przyszłości.

W ciągu dwóch dni trwania konferencji, uczestnicy PRECOP 28 skupili się na kilku kluczowych tematach, które odgrywają ogromną rolę w globalnych wysiłkach na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenia wpływu człowieka na klimat. Jednym z głównych nurtów dyskusji była transformacja sektora energetycznego w kierunku eliminacji paliw kopalnych i minimalizacji negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Konieczność zredukowania emisji CO2 jest jednym z priorytetów, a przedstawiciele różnych krajów omawiali konkretne strategie i cele.

Sektor transportu również znalazł się w centrum uwagi. W obliczu wyzwań związanych z osiągnięciem bezemisyjności, konieczne jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na efektywny, ekologiczny i zrównoważony rozwój tej branży. Dyskusje na ten temat były intensywne i prowadzone w celu znalezienia praktycznych rozwiązań.

Niezwykle istotnym obszarem zainteresowania konferencji było przeobrażanie gospodarki w system cyrkularny, który nie tylko redukuje ilość odpadów, ale także racjonalnie korzysta z zasobów naturalnych. To podejście jest kluczowe w kontekście zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a eksperci podkreślają, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu.

Jednak walka o klimat nie ogranicza się jedynie do działań na szczeblu technologicznym czy gospodarczym. Ważnym elementem jest również edukacja klimatyczna oraz budowanie świadomości społecznej na temat konieczności działań proekologicznych. Bez zaufania, solidarności i współpracy społeczeństwa, trudno będzie osiągnąć sukces w realizacji ambitnych celów klimatycznych.

Jednym z istotnych tematów poruszanych na PRECOP 28 był również ESG (Environmental, Social, and Governance) czyli kryteria zrównoważonej działalności gospodarczej. W miarę jak zrównoważoność staje się kluczowym czynnikiem w biznesie, rośnie znaczenie polityki ochrony klimatu i długoterminowej perspektywy nad krótkoterminowym zyskiem. Europejska taksonomia, jako nowe narzędzie prawne, staje się kluczowym instrumentem klasyfikowania działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo.

Standardy i normy związane z ESG oraz proces kodyfikacji odgrywają zdecydowanie ważną rolę. Kluczowe pytania dotyczą tego, czy podejście ESG przyspieszy rzeczywistą dekarbonizację przedsiębiorstw i ograniczy zjawisko greenwashingu – czyli praktyki firm, które kierują się tylko pozorną dbałością o środowisko w celach marketingowych.

Podsumowując, konferencja PRECOP 28 była ważnym wydarzeniem, które przyniosło owocne dyskusje na temat kwestii klimatycznych i zrównoważonej przyszłości. Wskazuje to na to, że globalna społeczność ma świadomość pilności działań i gotowość do podejmowania konkretne kroków w walce z wyzwaniami klimatycznymi.

Źródło:

https://www.precop.pl/2023/pl/

Powrót