SENT – nowe przepisy dotyczące przewozu odpadów od stycznia 2024r.

12 stycznia 2024 r. przyniesie ze sobą istotne zmiany w zakresie przewozu odpadów na terenie Polski. Minister Finansów ogłosił nowe przepisy dotyczące odpadów objętych systemem SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Od tego dnia, przewóz 11 rodzajów odpadów będzie pod ścisłą kontrolą, zmieniając sposób, w jaki gospodarujemy odpadami o pochodzeniu chemicznym. Nowe przepisy przynoszą ze sobą zwiększoną odpowiedzialność dla firm i przedsiębiorstw, które zajmują się przewozem odpadów chemicznych. Kontrolowany ich przewóz gwarantuje, że te substancje niebezpieczne nie trafią do niewłaściwych miejsc, zanieczyszczając glebę, wodę czy powietrze. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z głównych celów nowych regulacji.

Nowe regulacje: co się zmienia?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 października 2023 r., nowy katalog odpadów objętych SENT obejmuje między innymi farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Te zmiany są odpowiedzią na problem porzucania odpadów pochodzenia chemicznego, który jest coraz bardziej palącym zagadnieniem w Polsce.

Odpowiedź na problem porzucania odpadów

Wprowadzenie nowego katalogu odpadów objętych SENT jest krokiem w stronę rozwiązania problemu porzucania odpadów. Odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów spoczywa na podmiotach zbierających oraz pośrednikach w obrocie odpadami. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do przewozu odpadów, których masa brutto przesyłki wynosi równo lub przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa lub przekracza 1000 litrów.

Bezpieczny transport odpadów

Substancje chemiczne, gdy są niewłaściwie przetwarzane, mogą powodować poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Monitorowanie ich przewozu ma na celu zapewnienie, że są one bezpiecznie przetransportowane i przetworzone zgodnie z obowiązującymi standardami.

Bez zmian w procedurach zgłoszeniowych

Zgodnie z nowymi przepisami, formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT pozostają bez zmian. Nie będą miały one wpływu na aktualne procedury dotyczące zgłaszania przewozu odpadów.

Wspólne wysiłki w kierunku zrównoważonej przyszłości

Nowe przepisy to również wynik wspólnych działań społeczeństwa i rządu w kierunku zrównoważonej przyszłości. Odpowiedzialne zarządzanie odpadami to nie tylko wymaganie prawne, ale także moralne zobowiązanie każdego z nas. Dbanie o nasze środowisko naturalne jest kluczowe dla przyszłych pokoleń.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2185).
  • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).

Źródła:

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/6335410,mf-wprowadza-katalog-odpadow-monitorowany-przez-sent-od-12-stycznia.html

https://portalkomunalny.pl/zmiany-w-sent-od-12-stycznia-system-obejmie-farby-lakiery-rozpuszczalniki-i-kleje-546768/

Powrót