Zamykamy obieg
surowców wtórnych
Kompleksowe zarządzanie
strumieniami odpadów
Odbieramy surowce wtórne,
odpady przemysłowe i niebezpieczne

Świadczymy kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów dla przemysłu, centrów logistycznych, sieci handlowych i poligrafii. Odbierane odpady poddawane są procesom recyklingu zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, bądź poddawane innym formom zagospodarowania odpadów.

Odpady przemysłowe i elektrośmieci
Odpady przemysłowe
i elektrośmieci
Surowce wtórne
Surowce wtórne
Złom stalowy i metale nieżelazne
Złom stalowy
i metale nieżelazne